Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

För att öka samverkan om bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande i odlingslandskapet bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium för att gemensamt informera om och diskutera dessa frågor.

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2020