Artbevarande

Åtgärdsprogram, Rödlistan och fridlysning är exempel på hur Naturvårdsverket och andra arbetar för att skydda hotade arter. Här kan du läsa om dessa och andra åtgärder för att skydda djur och växter.