Sveriges nationalparker

Sverige har 29 nationalparker. De är alla unika områden som anses vara särskilt viktiga att skydda och bevara. Besök dem gärna, här finns stora chanser till starka naturupplevelser.