Elcyklar, segways och mindre motorfordon

Att köra elcyklar, segways och andra mindre fordon med motor i naturen, ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.