Jakttider ses över

Naturvårdsverket ska göra en översyn av Sveriges jakttider. Från och med januari 2019 kan berörda aktörer lämna förslag på ändringar av jakttider.