Trafikolycka med vilt

Vintern med mörker och halka medför en ökad risk för trafikolyckor med vilda djur. Du måste alltid markera olycksplatsen och ringa 112 om du med din bil har sammanstött med en älg, ett rådjur eller nio andra vilda djurarter. Sök aldrig efter skadat vilt själv.