Eldning

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv, men den skapar också oro bland markägare. Skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar.