Rätten till tillgång av personuppgifter – registerutdrag

Du som registrerad har rätt att få veta om Naturvårdsverket behandlar personuppgifter som rör dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Sidan senast uppdaterad: 6 november 2019Sidansvarig: Berit Oscarsson