Miniminivåer för lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå

Naturvårdsverket fastställde miniminivåer för björn, varg, lodjur och för järv hösten 2014.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp