Tillsynsmetoder och inspektörens roll

Här kan du som arbetar med operativ tillsyn på en kommunal eller statlig tillsynsmyndighet läsa om metodval och arbetssätt i tillsynsarbetet. Målet med tillsynen är att åstadkomma största möjliga lagefterlevnad och miljönytta.