Process att bilda naturreservat

Vägledningar för att bilda naturreservat samt för att hantera gällande beslut.