Inmätning av områdesskyddsgränser och fastighetsutredningar inom områdesskydd

Information och dokument angående förändringarna av uppdragsverksamheten för inmätningar och fastighetsutredningar.