Granskogsanalys med zoneringar av riskskogar maj 2020

Materialet riktar sig till de län som ingår i bekämpningsområdet för granbarkborrar, det vill säga för stora delar av Götaland och Svealand. Data finns idag tillgängligt för aktuella delar av Götaland. Kompletterande data för Värmland, Uppsala och Stockholms län beräknas komma före midsommar.