Förvaltning av skyddad natur

Information om ett projekt för att ta fram en generell vägledning för förvaltning av skyddad natur. Projektet ska samla den grundläggande vägledning som förvaltaren behöver för att utföra sitt uppdrag.