Handledning för att identifiera potentiellt miljöskadliga subventioner

När myndigheter inom miljömålssystemet ska kartlägga potentiellt miljöskadliga subventioner kan stöd behövas. För att underlätta kartläggning har Naturvårdsverket tagit fram en handledning.

Sidan senast uppdaterad: 7 maj 2018Sidansvarig: Jennie Hokander