Handledning för kartläggning av miljöskadliga subventioner

Naturvårdsverket och andra myndigheter inom miljömålssystemet ska kartlägga potentiellt miljöskadliga subventioner. För myndigheternas kartläggning finns en handledning.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2017Sidansvarig: Tomas Chicote