Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Enkla tips och exempel på att integrera ekosystemtjänstperspektiv i en miljökonsekvensbeskrivning.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund