Nationellt buskskikt

Delar av innehållet här tas med till sidan ovanför. ///

Med hjälp av den geografiska informationen över buskmiljöer kan vi närma oss många ekologiska frågor som vi tidigare inte kunnat besvara. Det nationella buskskiktet går att hitta på miljödataportalen.

Sidan senast uppdaterad: 16 maj 2019Sidansvarig: Ingrid Johansson Horner