Att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur

Riktlinjer och vägledning för länsstyrelsernas arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Vägledning

Bakgrund