Verksamhetsutövarens ansvar - konstgräsplaner

Verksamhetsutövarens ansvar är brett och omfattar i princip alla verksamheter som kan innebära negativa miljökonsekvenser, däribland konstgräsplaner.

Sidan senast uppdaterad: 3 juni 2019Sidansvarig: Elisabeth Österwall