Verksamhetsutövarens ansvar - konstgräsplaner

Verksamhetsutövarens ansvar är brett och omfattar i princip alla verksamheter som kan innebära negativa miljökonsekvenser, däribland konstgräsplaner.

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2020Sidansvarig: Elisabeth Österwall