Tillsyn av konstgräsplaner

För att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner rekommenderar Naturvårdsverket verksamhetsutövare att ta fram en åtgärdsplan.

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2020Sidansvarig: Elisabeth Österwall