Exempel på informationsmängder inom de olika informationstyperna

Vi har delat in informationsmängderna i tre olika typer beroende på hur de ska hanteras.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2018Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson