Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Ny miljöprövningsförordning träder i kraft 1 januari 2017.