Modeller allt viktigare

Att försöka följa snabba tidsförlopp genom mätningar med måttlig frekvens innebär risk för besvärande luckor i tidsserierna. På motsvarande sätt kan informationsluckor uppkomma i skarven mellan data från ett glest nät av intensivstationer och data från ett finmaskigt nät av extensiva mätningar. Sådana luckor kan ofta överbryggas med hjälp av modeller.

Sidan senast uppdaterad: 25 november 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson