Handledning för miljöövervakning

Handledning med övergripande råd om hur du planerar, genomför och utvärderar övervakning. På undersidor finns också stöd och tips för rapportmärkning, hur du levererar rapporterna och utformar program och statistik.

Sidan senast uppdaterad: 25 november 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson