Bedömningsgrunder för miljökvalitet

Data om miljökvalitet blir inte meningsfulla förrän vi har något att jämföra dem med. Först då kan vi bedöma om siffrorna är goda eller dåliga nyheter.

Sidan senast uppdaterad: 25 augusti 2020Sidansvarig: Maria Hall Diemer