Specifik miljöbedömning

Vägledningen vill underlätta för handläggare på länsstyrelsen och andra miljöbedömningsaktörer i en miljöbedömningsprocess. Specifik miljöbedömning xxxx.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund