Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken

Vägledning och stöd med syfte att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund