Spillvärme och EU-ETS

Om spillvärme och EU-ETS. Just nu tar inte Klimatklivet emot ansökningar.