Vägledning om Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Denna vägledning gäller för länsstyrelsens arbete med lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen.

Start

Lagstiftning

Stödnivåer