Nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som biologiska bekämpningsmedel

Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter att använda som biologiska bekämpningsmedel införs under 2018. Vägledning och föreskrifter beräknas vara klara samma period.

Vägledning

Lagstiftning