Industriutsläppsbestämmelserna

Cirka 1 300 industrianläggningar i ett 30-tal branscher berörs av industriutsläppsbestämmelserna som är en följd av genomförandet av industriutsläppsdirektivet, IED, i svensk rätt.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund