Miljökonsekvenser

Sammanställning av den kunskap som finns om miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning. Kan användas som underlag i prövning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund