Tillgängliga natur- och kulturområden - Naturvårdsverket

Tillgängliga natur- och kulturområden

En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade områden.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund