Hur har ny praxis påverkat vem som betalar för efterbehandling?

Efter ett antal domar i Miljööverdomstolen 2010 har vi ny praxis i Sverige. Vi på Naturvårdsverket ser att det lett till att fler objekt blir helt eller delvis beroende av statliga bidrag för att kunna åtgärdas. Vi genomförde under 2015 en utvärdering.