Vägledning för miljörapportering med anledning av coronaviruset

Information avseende miljörapport för verksamhetsåret 2019.