Miljökvalitetsnorm för buller

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna.

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2018Sidansvarig: Henrik Larsson