Viktigt att kontrollera avloppsutsläppen på rätt sätt

Vi har vid vår granskning av rapporterade data om avloppsrening sett att det finns några återkommande brister och missförstånd då det gäller kontrollkraven. Det är viktigt att det blir rätt eftersom det inte går att rätta till i efterhand.