Returpapper

Vägledning om producentansvaret för returpapper. Vem som är producent och hur man uppfyller sitt producentansvar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund