Förpackningar

Vägledning om producentansvaret för förpackningar. Vem som är producent och hur producenten uppfyller sitt producentansvar.

Start

Lagstiftning

Bakgrund