Vägledning om producentansvar

Naturvårdsverket vägleder om vissa frågor för producentansvaret.