Kända fel i e-tjänsten

Naturvårdsverket har identifierat några fel i e-tjänsten. De kommer att åtgärdas snarast, men till dess att en lösning finns, bör du som ska rapportera följa instruktionerna nedan.