Teknisk guide för avfallsregistrets API

Verksamheter kan ansluta sina verksamhetssystem till avfallsregistret för att lämna uppgifter med hjälp av API. Här finns information om anslutning och beskrivning av avfallsregistrets API, kallat API för anteckning.