Klassificering av farligt avfall

Vägledning om arbetsgången vid klassning av farligt avfall. Klassningen av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas.