Dispens från deponeringsförbud

Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall och antalet dispenser blir allt färre. De deponerade mängderna har minskat från 1,6 miljoner ton år 2002 till mindre än 50 000 ton år 2014.

Sidan senast uppdaterad: 18 april 2019Sidansvarig: Jenny Håkansson