EU-förordningen om invasiva främmande arter

Vägledning om regler och bestämmelser i EU-förordning (EU) 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Vägledning

Lagstiftning