Nagoyaprotokollet, att använda genetiska resurser

Vägledningar om tillämpning av Nagoyaprotokollet och ABS-förordningen. Regler för användning av genetiska resurser vid forskning och produktutveckling.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund