Vägledningar

Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av miljöbalken. Vi vägleder också om andra frågor, till exempel, hur miljöövervakning ska gå till.

Sidan senast uppdaterad: 16 januari 2018Sidansvarig: Ingela Hiltula