Yttrande över promemorian Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden (M2020/00660/R)

Naturvårdsverket är positiv till att begränsa konsumentanvändning av växtskyddsmedel. Naturvårdsverket anser dock att förslaget behöver förtydligas inom huvudsakligen två områden.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad