Yttrande över En ny växtskyddslag Ds 2020:8

Naturvårdsverket är positivt till att det tas fram en ny växtskyddslag för att begränsa riskerna med växtskadegörare.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad