Framtidens kemikaliekontroll

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkandet SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll. Yttrandet lämnades till Miljödepartementet den 30 april 2020.

Sidan senast uppdaterad: 30 april 2020Sidansvarig: Eva Nilsson